011-18 08 60 | 0708-38 79 67     info@bjerselius.se

Kvalitet och Miljö

Bjerselius_25_1000px

Kvalitet

Bjerselius Takisolering AB är certifierade enligt ISO 9001. Genom ett kvalitetsstyrt arbete ser vi till våra kunder får sina behov och förväntningar uppfyllda på bästa sätt. För att klara våra högt ställda kvalitetsmål, är valet av leverantörer och samarbetspartners också styrt av våra kvalitetsmål. Vi samarbetar dessutom endast med de leverantörer som är de kvalitativt bästa i branschen.

Bjerselius_04_1000px

Miljö

Bjerselius Takisolering AB arbetar med höga miljökrav. Miljötänkande är en naturlig del i vårt dagliga arbete, både vad gäller vårt eget företag och i kontakterna med våra leverantörer och kunder. Vi ska arbeta för ständig förbättring inom miljöområdet samt följa de lagar och förordningar som styr vår verksamhet.